Ledighetsansökan

Enligt skollagen har eleverna närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret varför det råder återhållsamhet med beviljande av ledighet. Om en elev ändå behöver vara ledig under skoltid måste vårdnadshavare ansöka om detta. Rektor eller den rektor utser beslutar om ledighet. Klassföreståndare kan bevilja högst fem dagar per läsår.

För blankett, klicka här: Ledighetsansökan

Dela:
Kategorier: