Arbetslag åk 5-6

Övre från vänster: Erik Bengtsson, Mari Lindgard, Carina Thorsson, Marie Carlbom, Agnetha Hörnfeldt, Stefan Jeppsson
Nedre från vänster: Linnéa Flodín, Ulrika Ohlin, Jeanna Bräutigam, Linnea Pers
Ej med på bild: Jonathan Dufour

Telefonnummer arbetslag åk 5: 08-508 40 777