Arbetslag årskurs 9

Övre från vänster: Olof Olsson Klugman, Sigrid Daroui, Carole Pardue, Johanna Bjurling, Anders Bergman
Nedre från vänster: Eva Bromé, Jenny Pudja, Karina Gröndahl Pålsson, Maria Blom
Ej med på bild: Gurutze Uria