Arbetslag F-2A, Diamanten

Övre från vänster: Olof Hedlund, Oscar Hodín, Åsa Rolfsdotter-Larsson, Annika Toma, Marie östlund, Linus Ackers
Nedre från vänster: Elisabet Sundín, Christina Farm, Liselott Ögren, Ola Björnfot

Telefonnummer Diamanten, avd: 08-508 40 783

Antal: 10