Elevhälsoteam

Skolans elevhälsoteam utgörs av biträdande rektorer Maria Mohlander, Hassan Salehian och Anki Prenke tillsammans med kurator Lena Boström, skolpsykolog Peter Candlert, speciallärare Gunilla Westerlund Gustafsson, specialpedagoger Kristina Malmborg och Niklas Gustafsson, Lena Wallkvist lärare i svenska som andraspråk, studie- och yrkesvägledare Malin Forssell och vår skolsköterska Monica Ekeroth.

De träffas stadievis varje vecka och går igenom specifika elevärenden.

 

Antal: 9