Trygghetsgruppen

Två barn lägger sina målade stenar i en ring med andra målade stenar som tillsammans bildar ett glatt ansikte

 

Skolans trygghetsgrupp arbetar förebyggande för likabehandling och mot kränkande behandling. Personal från samtliga arbetslag finns med i teamet för att verka för en trygg och inkluderande skola.

Det finns också ett operativt team som rycker in när något händer, för att motverka att kränkningar av olika slag fortgår. Trygghetsgruppens operativa team utgörs av skolledare Hassan Salehian, kurator Lena Boström och elevstödjande fritidspedagog Bettan Örwind.

 

Foto: Sara Pohl