Trygghetsgruppen

Två barn lägger sina målade stenar i en ring med andra målade stenar som tillsammans bildar ett glatt ansikte

 

Skolans trygghetsgrupp arbetar förebyggande för likabehandling och mot kränkande behandling. Personal från samtliga arbetslag finns med i teamet för att verka för en trygg och inkluderande skola.

 

 

Foto: Sara Pohl