Elevhälsa och elevhälsoteam

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggnade för att eleverna ska utvecklas och nå skolans mål.

I alla skolor finns ett elevhälsoteam. I teamet finns till exempel specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska med tillgång till läkare och psykolog.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Enligt skollagen är dess främsta uppdrag att arbeta förebyggande med elevernas hälsa. Om eleven är sjuk eller behöver vård ska denne i stället vända sig till sin vårdcentral eller husläkare.

Skolhälsovården och Mariaskolans skolsköterska hittar ni här.

Kontaktuppgifter till Mariaskolans elevhälsoteam.

Dela: