Elevinflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. På Mariaskolan arbetar vi med elevinflytande på flera olika sätt.

Pedagogerna bedriver exempelvis ett aktivt arbete med att kontinuerligt kommunicera och konkretisera kunskapsmål och bedömningsformer i syfte att få eleverna delaktiga i sina lärprocesser. Eleverna ges vidare möjlighet till inflytande i utformningen av sina individuella utvecklingsplaner.

Samtliga elever deltar även i demokratiska processer med möjlighet att påverka sina arbetsmiljöer genom arbete med klassråd och elevråd. Elevråden består av representanter från varje klass och leds av respektive biträdande rektor för åldrarna F-2, 3-6 samt 7-9.

Elevenkätundersökningar kring psykosocial miljö och skolans likabehandlingarbete är även det ett led i skolans elevinflytande.

Dela: