Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro via AppSjukanmälan för elev:

Om en elev behöver vara hemma på grund av sjukdom måste vårdnadshavare anmäla det till skolan före klockan 8.00 varje sjukfrånvarodag.

Anmälan kan göras:

Diamanten F-2A:    08-508 40 783
Skutan F-2B:          08-508 40 795
Eken F-2C:             08-508 40 775

Åk 3:                       08-508 40 794
Åk 4:                       08-508 40 761 
Åk 5:                       08-508 40 784
Åk 6:                       08-508 40 784

Åk 7-9:                    08-508 40 789

Om du vill söka ledigt lämnar du in en ledighetsansökan. Båda vårdnadshavarna behöver skriva under blanketten.

__________________________________________________________________________

 

Sjukanmälan för personal:

Anmälan görs varje sjukfrånvarodag på telefonnummer 08-508 40 788 före kl 07.00

 

Dela: