Ledighetsansökan

Enligt skollagen har eleverna närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret varför det råder återhållsamhet med beviljande av ledighet. Om en elev ändå behöver vara ledig under skoltid måste vårdnadshavare ansöka om detta. Ansökan lämnas till klassföreståndaren och sedan beviljar rektor eventuell ledighet.

Utifrån vår skollag ställs höga krav på lärare och rektor vilket innebär att skolor under senare år infört striktare ledighetspolicy. Skolåret består av 178 skoldagar, vilket innebär att det återstår 187 dagar för ledighet och semester.

Det är svårt för skolan att reglera och kompensera det som en elev missar på grund av ledighet. I dagens moderna undervisning används inte enbart böcker utan även en mängd andra verktyg och underlag som inte är möjliga att bära med sig. Dessutom sker lärande i samverkan i ett givet, av läraren planerat sammanhang, vilket är näst intill omöjligt att ”ta igen”.  Det ingår inte i lärares uppdrag att sända med uppgifter eller planering för elever som väljer att inte vara i skolan.

Synnerliga skäl för ledighet kommer alltid att finnas och vi kommer att vara lyhörda för varje enskild elevs och familjs behov.

Läs vår Ledighetspolicy

Blankett: Ledighetsansökan

 

Dela: