Mariaskolan åk F-2

Mariaskolan består av tre F-2 enheter med skola och fritidsverksamhet integrerat, Diamanten (F-2A), Skutan (F-2B) och Eken (F-2C). Varje avdelning består av c:a 78 elever fördelade på tre åldershomogena klasser. I arbetslagen finns två klasslärare, en förskollärare och fem fritidspedagoger. Att fritids är integrerat i skolan innebär att verksamheterna har gemensamma lokaler och att pedagogerna tillsammans planerar elevernas dag. Skolarbetet genomsyras av att eleverna i samspel med pedagoger utvecklar sina elevroller och finner vägar till rätt utmaningar på sin egen nivå.

 

I Mariaskolans F-klasser har vi formulerat våra mål under tre huvudrubriker:

  • Samverkan F-klass, Skola och fritids.
  • Personlig trygghet.
  • Elevers ansvar och inflytande

 

 

 

Dela: