Mer om Mariaskolan...

 

Mariaskolan har mycket funktionella lokaler för alla elever. För att integrera skola och fritidsverksamhet för de yngre eleverna, år F-2, lägger vi stor möda på att våra lokaler ska vara ändamålsenliga. Dessa delar av skolan är väl tilltagna där mindre rum kombineras med salar, där skapande verksamhet möter lärande i en miljö som inbjuder till kreativitet. Vid sidan om de teoretiska ämnenas hemvister är vi en skola som kan erbjuda eleverna hemkunskap i riktiga kök, musik i en sal med ett stort utbud av instrument, bild i en riktig ateljé, slöjd och NO/teknik i verkstäder med modern utrustning. Våra idrottshallar är hett eftertraktade även av omgivningen!

För de äldsta eleverna i årskurs 7-9 finns ett centralt beläget kafé och uppehållsrum.
Vi kan skryta med ett kompetent och handlingskraftigt elevhälsoteam som mycket aktivt verkar för att eleverna ska må bra och lyckas i skolan.

I skolans lokaler finns också den prisbelönta verksamheten Maria Fritidsklubb (MFK) som erbjuder fritidsverksamhet från årskurs 3 till 6. I samma del av skolbyggnaden finns också kvällsverksamhet för högstadieeleverna som heter Maria Ungdomsklubb (MUK).

 

 

 

Dela: