Informationsmöte för er vars barn ska börja i förskoleklass hösten 2017

Välkomna till Mariaskolans informationsmöte/ öppet hus torsdag den 19 januari kl 18.00.

Ingång från skolgården port D, högst upp i huset.Rundvandring erbjuds i direkt anslutning till infomötet.
Vi erbjuder även en rundvandring torsdag den 26 januari kl 9.00 - 10.00, samling vid expeditionen kl 9.00.

Skolan kommer även att kunna ta in en del elever på ströplatser höstterminen 2017 i de olika årskurserna från åk 3-9. Vi erbjuder även er en rundvandring onsdagen den 1 februari kl 16.00, samling vid expeditionen.

Dela:
Kategorier: