Om skolan

Mariaskolan utgör med sina ca 850 elever och ett hundratal anställda en modern treparallellig grundskola. Vi är organiserade i arbetslag parallellt med ett intensivt arbete i ämneslag. Fritidsverksamheten är integrerad i åk F-2.

Vårt arbete med att stötta alla elevers kunskapsutveckling är en process i ständig utveckling. Vi utgår från ett helhetsperspektiv där vi tar tillvara allas kompetens, såväl pedagogers som administrativ personals arbete.

Vår värdegrund tar avstamp i vår vision. Alla skall bemötas med respekt. Eleverna skall känna trygghet, arbetsglädje och framtidstro i skolan - en skola i världsklass.

Vår kompetenta personal trivs i skolan och det innebär att det finns kontinuitet, styrka och samarbetsglädje i personalgruppen.

Läs mer om Mariaskolan här.

 

Kategorier:

Nya schemat

Läsårets schema hittar du här! Det finns också en länk högst uppe i högra hörnet på webbplatsen.