Administration

bild på administrativ personal samt skolledning

Övre raden från vänster:  Lena Tannerbring, Erik Sisfontes,  Robert Elliot, Johnny Kåår
Nedre raden från vänster: Hassan Salehian, Maria Källmark Molitor, Maria Mohlander, Joakim Wijkander

 

Telefonnummer exp: 08-508 40 750

Antal: 3