Arbetslag åk 5-6

bild på pedagogerna i arbetslag fem och sex

Övre från vänster: Agnetha Hörnfeldt, Carina Thorsson, Lovisa Olsson, Ulrika Ohlin, Annika Nulén
Nedre från vänster: Stefan Jeppsson, Linnéa Flodín, Jeanna Bräutigam, Per Lundberg
 

Telefonnummer arbetslag åk 5: 08-508 40 777

Antal: 10