Arbetslag F-2A, Diamanten

bils på pedagogerna i arbetslag Diamanten

Övre från vänster:  Annika Toma, Olof Hedlund, Torbjörn Hedin,  Elisabet Sundín
Nedre från vänster:  Marie östlund, Liselott Ögren, Ola Björnfot, Åsa Rolfsdotter-Larsson, Linus Ackers 

Telefonnummer Diamanten, avd: 08-508 40 783

Antal: 10