Elevhälsoteam

Skolans elevhälsoteam utgörs av biträdande rektorer tillsammans med kurator, skolpsykolog, speciallärare, specialpedagoger, lärare i svenska som andraspråk, studie- och yrkesvägledare och vår skolsköterska. Med sina specialkompetenser arbetar de löpande med att på olika sätt stötta elever.

De träffas stadievis varje vecka och går igenom specifika elevärenden.

bild på personalen i elevhälsoteamet

Fån vänster: Malin Forssell (studie- och yrkesvägledare), Monica Ekeroth (skolsköterska), Lena Boström (kurator), Peter Candlert (skolpsykolog), Ylva Sallin (speciallärare), Niklas Gustafsson (specialpedagog), Kristina Malmborg (specialpedagog), Gunilla Westerlund Gustafsson (speciallärare)

 

Antal: 9