Skolsköterska

Alla barn från förskoleklass till år 9 tillhör skolhälsovården.
Skolhälsovården är främst förebyggande, i det arbetet ingår bl a hälsokontroller. Skolhälsovården erbjuder även vaccinationer, om det anses behövas. Dessa är frivilliga och före varje vaccinationstillfälle informeras hemmet.

_______________________________________________________________________________

Mariaskolans skolsköterska heter Monica Ekeroth och hon finns på skolan varje dag. Vår skolläkare heter Maria Ohlsson.

Tel.nr skolsköterska: 08-508 40 771

_______________________________________________________________________________

Mariaskolan har också en kurator, Lena Boström och en skolpsykolog, Peter Candlert.

Aktuellt

Dokument

Dokument skolhälsovården