Skolwebben

Skolwebben är det digitala verktyg som Stockholms stads skolor använder för att kommunicera med elever och vårdnadshavare. Här läggs pedagogiska planeringar upp i ämnena, här hittar eleven schema och provschema och här kan ni till exempel följa ert barns skolnärvaro. Varje klass har ett eget "rum" där material läggs upp. Det är viktigt att du som vårdnadshavare loggar in dig på skolwebben registrerar dina uppgifter på skolwebben såsom namn, e-post och telefonnummer, så att du kan få sms-avisering om ditt barn är frånvarande och så att undervisande lärare kan hitta din e-postadress om de vill komma i kontakt med dig. Du kan logga in i skolwebben på flera sätt. Du som elev får en inloggning från skolan. Du som vårdnadshavare kan till exempelt logga in med mobilt bank id. Du behöver inte ens skapa en inloggning utan det sker automatiskt i samband med att ditt barn skrivs in på skolan. 

Här loggar föräldrar och elever in för information som rör just er och er klass:

Skolwebben

 

Support

Support för inloggning (Ärenden som har med inloggning att göra t ex e-legitimation)

Support på Mariaskolan (Ärenden som har med innehållet på skolwebben att göra t ex rum, frånvaro och skriftliga omdömen

Dela: