Digitalisering

Antal: 5

 • bild på smartphone

  Frånvaroanmälan SMS

  Alla vårdnadshavare i Stockholm kan att anmäla heldagsfrånvaro om barnen är sjukt samt anmäla frånvaro del av dag via sms till Stockholm Skolwebb. Frånvaroanmälan för heldag skall ske innan klockan 08.00.

 • bild på smartphone

  Anmäl frånvaro via App

  Nu kan du som är registrerad som vårdnadshavare frånvaroanmäla ditt barn med hjälp av appen Anmäl frånvaro.
  • Registrera ditt mobiltelefonnummer skolwebben.
  • Hämta appen och
  • Registrera ditt barns uppgifter.

 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande.
  Du kan anmäla frånvaro på tre sätt:
  - via Skolwebben (kräver e-legitimation/bank-ID)
  - via App (Kräver registrering av telefonnummer i Skolwebben)

 • Skolwebben

  Skolwebben är det digitala verktyg som Stockholms stads skolor använder för att kommunicera med elever och vårdnadshavare.