Skolråd

Skolan är beroende av ett gott samarbete med föräldrar och andra vuxna i elevernas närhet. Mariaskolans skolråd är ett led i skolans föräldrasamverkan. Skolrådet består av skolledarna, två föräldrarådsrepresentanter per klass och representanter från arbetslagen. Skolrådet träffas två gånger per termin i en dialog kring aktuella frågor.

Protokollen från skolrådet finns att läsa på Skolwebben. Alla elever och vårdnadshavare har tillgång till protokollen.

Mer om föräldrasamverkan här.